Ga naar hoofdinhoud

Wetsvoorstel verbetering verenigingen van eigenaars

Het functioneren van VvE’s is al enkele jaren reden tot zorg bij de overheid. Uit onderzoek blijkt dat eenderde van alle VvE’s niet goed functioneert.

Het functioneren van VvE’s is al enkele jaren reden tot zorg bij de overheid. Uit onderzoek blijkt dat eenderde van alle VvE’s niet goed functioneert. Dit kan ten koste gaan van het onderhoud van de appartementencomplexen, om van gebrek aan verduurzaming nog maar te zwijgen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom een wetsvoorstel ontwikkeld waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek wordt aangepast. De doelstelling van de wet is:

  • verbetering van het onderhoud aan appartementencomplexen.
  • stimulering van verduurzaming van appartementencomplexen.

De doelstelling moet enerzijds worden gerealiseerd met een wettelijke verplichting voor iedere VvE om het reservefonds te vullen. VvE’s krijgen twee opties ter uitvoering van deze verplichting. De voorkeur gaat uit naar een jaarlijkse reservering op basis van een onderhoudsplan (MJOP), maar het is ook toegestaan jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het complex te reserveren. Anderzijds wordt het appartementsrecht aangepast waardoor VvE’s betere mogelijkheden krijgen om een geldlening af te sluiten. In het wetsvoorstel wordt hiertoe expliciet bepaald dat:

  • de VvE bevoegd is om een geldlening af te sluiten.
  • VvE-leden alleen voor hun breukdeel in de splitsing aansprakelijk zijn voor de schulden uit de geldlening.
  • Bij overdracht van het appartement de aansprakelijkheid voor de schuld overgaat op de verkrijger.

De wettelijke regeling is in voorbereiding. Het wetsvoorstel kan dus (op onderdelen) worden aangepast, zodat de uiteindelijke regeling er anders uit zal kunnen zien.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Back To Top
Fintec gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren