Ga naar hoofdinhoud

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbestdaken; welke maatregelen moet u treffen?

Particulieren, bedrijven en ook (overheids-)instellingen in Nederland mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De rijksoverheid heeft dit besluit genomen om gezondheidsproblemen door asbest te voorkomen.

Particulieren, bedrijven en ook (overheids-)instellingen in Nederland mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De rijksoverheid heeft dit besluit genomen om gezondheidsproblemen door asbest te voorkomen. Onderstaand leest u over de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken die de overheid naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 in stelt.

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken. Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, maar vooral in bouwmaterialen. Zo komt het voor in golfplaten gebruikt voor dakbedekking, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Uit onderzoek van de rijksoverheid is gebleken dat ruim driekwart van de asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.

Wat wordt verstaan onder asbestdaken?
Het verbod geldt alleen voor asbestdaken, die in contact staan met de buitenlucht. Het geldt dus niet voor boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. In de praktijk gaat het dus vooral om dakbedekking bestaande uit asbesthoudende golfplaten en dakleien. Het verbod geldt ook niet voor asbesthoudend materiaal dat aan de binnenkant van een gebouw zit, zoals dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit.

Is uw asbestdak in slechte staat?
Uw gemeente kan nu al eisen dat u het dak (laat) verwijderen, als uw asbestdak in slechte staat verkeerd. Immers, dit dak geeft een verhoogd risico op het vrijkomen van asbestvezels. Beschadigde daken mogen dus niet tot 2024 blijven liggen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbestdak?
De eigenaar van een asbestdak is zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van dit asbest. Maar wat mag u zelf verwijderen en wat moet u laten doen? Er gelden voor particulieren en bedrijven andere regels. U mag als particulier in strikt omschreven gevallen maximaal 35 m2 asbestdak zelf verwijderen. Per gemeente zijn er ook nog aanvullende regels van toepassing bij het verwijderen en inleveren van het asbest. U kunt de regels bij uw gemeente opvragen of hun website raadplegen. Vergeet overigens niet dat u de verwijdering van asbest altijd moet melden bij de gemeente. U mag overigens als particulier nooit zelf dakleien verwijderen. Voor bedrijven gelden deze regels niet. U zult als eigenaar van een bedrijf, het verwijderen van asbest(daken) op uw bedrijfspand moeten uitbesteden aan een hiertoe gespecialiseerd bedrijf.

U doet niets, wat dan?
Wie na 2024 toch nog een asbestdak bezit, kan door middel van bestuurlijke handhaving door de gemeente gedwongen worden het dak te (laten) verwijderen. In het ergste geval leggen ze u een dwangsom op. Voorkom deze extra kosten en zorg dat u voor 2024 uw asbestdak heeft verwijderd, dan wel heeft laten verwijderen.

Subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken per 1 januari 2016 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bij de aankondiging van het dakenverbod gemeld dat er voor de verwijdering van asbestdaken een subsidieregeling komt per 1 januari 2016. Voor deze subsidieregeling is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. Het is nog niet bekend hoe deze regeling eruit ziet en wie van deze regeling gebruik mag maken. Bedrijven kunnen echter al wel gebruikmaken van twee fiscale regelingen inzake het verwijderen van asbest(daken). Het betreft:

  • Milieu Investeringsaftrek (MIA) en
  • Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Bron: RWV Advocaten

Back To Top
Fintec gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren