Ga naar hoofdinhoud

De toestemming van de gemeente versus de toestemming van de VvE

Binnen VvE’s ontstaan regelmatig problemen met betrekking tot aan leden verleende vergunningen door gemeenten. Een lid van de VvE is soms in de veronderstelling dat het verkrijgen van een vergunning voldoende is om bijvoorbeeld tot de gewenste verbouwing over te gaan. Echter, deze leden realiseren zich niet dat de publiekrechtelijke toestemming van de gemeente geheel losstaat van het civielrechtelijke karakter van de toestemming van de vergadering van de VvE. Dit is onlangs in een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam bevestigd.

Een lid van de VvE was voornemens om een raam in de zijgevel te laten plaatsen. Hiertoe had het lid reeds een vergunning van de gemeente Amsterdam én een akkoord van de Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam verkregen. Vervolgens heeft het lid daadwerkelijk het raam laten plaatsen. Echter, het lid verkreeg (achteraf) niet de benodigde toestemming van de vergadering van de VvE voor deze verbouwing, waarop het lid de vernietiging van het betreffende besluit verzocht bij de kantonrechter. Daarnaast verzocht het lid een vervangende machtiging.

De kantonrechter oordeelde dat, ondanks het feit dat het lid een omgevingsvergunning van de gemeente Amsterdam en akkoord van de Commissie Welstand en Monumenten Amsterdam had verkregen, de toestemming van VvE in dat geval nog steeds vereist was. Dit aangezien de rechten en belangen van eigenaren het meest omvattend zijn en niet gelijk zijn aan die van de gemeente en/of de Commissie.

Daarnaast overwoog de kantonrechter dat op grond van de architectonische wijziging de VvE in redelijkheid de toestemming heeft kunnen weigeren. Dat de Commissie Welstand en Monumenten Amsterdam heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging, maakt nog niet dat de VvE ook haar toestemming dient te verlenen.

Naast een (eventueel) verleende vergunning van de gemeente, is de toestemming van de vergadering van de VvE dus nog steeds vereist. Dit geldt overigens niet alleen voor verbouwingen, maar kan bijvoorbeeld ook gelden voor het verhuren van een appartement door middel van short-stay.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Back To Top
Fintec gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren