Ga naar hoofdinhoud

Fintec deelt kennis graag met klanten

Wat doe je als één van je leden zijn woning via Airbnb verhuurt? Waarom zou je een Verftechnisch Advies willen? En wat houdt het nieuwe wetsvoorstel Verbetering Functioneren VvE’s nu precies in? Actuele onderwerpen, te oordelen naar de grote opkomst op de jaarlijkse bijeenkomst voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) bij Fintec VvE beheer in Noordwijk.

Er moesten stoelen worden bijgeschoven. Meer dan honderd belangstellenden luisterden in het pand van ABIN accountants/Fintec aan de Keyserswey naar drie sprekers die ieder een heel verschillend onderwerp belichtten. Mark van der Lubbe van Rijssenbeek Advocaten beet het spits af met een veelbesproken onderwerp: wat doe je als VvE met, of tegen een bewoner die via Airbnb zijn woning verhuurt? Mag dat zomaar? Die laatste vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, aldus advocaat Van der Lubbe. “In beginsel staat het iedereen vrij zijn bezit aan een ander in gebruik te geven. Airbnb is dus niet onwettig.” maar daarmee is nog niet gezegd dat het mág “In veel gevallen valt commerciële exploitatie weer buiten de woonbestemming zoals die door de VvE (of door de gemeente) is vastgelegd. ”Maar er is nogal wat tegenstrijdige jurisprudentie, legde Van der Lubbe uit. Wat dan te doen? “Het wel of niet toestaan van Airbnb kan aan de vergadering van de VvE worden voorgelegd. Die kan er voor kiezen om het te verbieden, of het, eventueel onder voorwaarden, toe te staan.” Een dergelijk besluit is bindend en de VvE mag bij overtreding uiteindelijk zelfs een boete opleggen, mits de bewijsvoering deugt en de juiste procedure gevolgd wordt.

Verftechnisch Advies
Rob Honsbeek, werkzaam bij verffabrikant Sikkens, was de tweede spreker van de avond. Hij sprak over meerjarig onderhoud en (uiteraard) schilderwerk. Hij adviseerde de verzamelde VvE’s om eens na te denken over één van de diensten die Sikkens aanbiedt: het Verftechnisch Advies. “Zo’n Verftechnisch advies bepaalt de elementen waar de offerte van een schilder aan moet voldoen. Het is feitelijk een bestek. Voordeel daarvan is dat je precies weet welke vragen en eisen je aan de schilder gaat stellen, en zo kun je dus veel beter de offertes van de verschillende bedrijven met elkaar vergelijken” Een Verftechnisch Advies is gratis. Maar als het advies een vervolg krijgt, dan verwacht Sikkens ook wel dat haar producten gebruikt gaan worden. Een Verftechnisch Advies kan eventueel gevolgd worden door een RSG. Dat staat voor Resultaat Gebonden Schilderwerk. “In feite is het een meerjarenplan voor je schilderwerk, in samenspraak met de schilder en met de verfleverancier. Dat is voordelig. Zo kun je gunstige contracten afsluiten en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud met anderen delen.”

Wetsvoorstel
Als laatste kwam Fintec-directeur Corbert van Rijn aan het woord. Hij gaf een korte toelichting op het nieuwe wetsvoorstel Verbetering Functioneren VvE. “Een derde van de VvE’s functioneert matig tot slecht, zo wijzen de cijfers uit. 51% reserveert te weinig geld voor onderhoud. Ruim een kwart heeft geen meerjarig onderhoudsplan. Dat gaat ten koste van het woongenot en van de waarde van de woningen.” Met de nieuwe wet wil de regering onderhoud en verduurzaming van appartementencomplexen verbeteren. Dat doet zij door de VvE’s te verplichten om jaarlijks te sparen, en wel 0,5% van de herbouwwaarde van het complex. Daarnaast worden de mogelijkheden voor VvE’s om een lening af te sluiten verruimd. Ook komen er eisen voor het meerjarig onderhoudsplan. Dat moet onder andere een looptijd van 10 jaar krijgen en een concrete kostenberekening bevatten. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd krijgen de VvE’s drie jaar de tijd om orde op zaken te stellen.

Tijdens de borrel achteraf keek Corbert van Rijn tevreden terug. Uit de opkomst blijkt wel dat deze onderwerpen leven bij onze klanten. We vinden het belangrijk om onze kennis met hen te delen. Ze doen tenslotte belangrijk werk!”

Back To Top
Fintec gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Annuleren